0913.543.279

Máng cai sữa tròn

Liên hệ

Model HN – MCS Ø400
Kích thước 420x420x500 (mm)
Khối lượng cám 18kg
Trọng lượng máng 5,5kg