0913.543.279

Máng lợn tập ăn

Liên hệ

Model HN – MTA Ø300
Kích thước 300x300x260 (mm)
Khối lượng cám 2,5kg
Khối lượng máng 1,4kg