0913.543.279

Máy xử lý môi trường

Liên hệ

Model HH – MMT 2021
Năng suất bơm 70 m3/h
Độ ồn 50 dB
Khối lượng bơm 68 kg
Khối lượng máy 580 kg