0913.543.279

Xe chở cám

Liên hệ

  • KT rộng 620 x dài 800mm
  • Khối lượng đẩy cám : 1 – 250 kg
  • Khối lượng xe inox : 42 kg